Μήπως απλά ήταν φρέσκο το botox της; Σε κάθε περίπτωση παραμένει γοητευτική.