Ενημερώστε μας για κάποια εκδήλωση μέσω e-mail στο info@larisaevents.gr!

ΤΕΤΑΡΤΗ

20

ΠΑΡ 1

ΣΑΒ 2

ΚΥΡ 3

ΔΕΥΤ 4

ΤΡΙΤ 5

ΤΕΤ 6

ΠΕΜ 7

ΠΑΡ 8

ΣΑΒ 9

ΚΥΡ 10

ΔΕΥΤ 11

ΤΡΙΤ 12

ΤΕΤ 13

ΠΕΜ 14

ΠΑΡ 15

ΣΑΒ 16

ΚΥΡ 17

ΔΕΥΤ 18

ΤΡΙΤ 19

ΤΕΤ 20

ΠΕΜ 21

ΠΑΡ 22

ΣΑΒ 23

ΚΥΡ 24

ΔΕΥΤ 25

ΤΡΙΤ 26

ΤΕΤ 27

ΠΕΜ 28

ΠΑΡ 29

ΣΑΒ 30

ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

X