Σε μια μελέτη που διεξάχθηκε πρόσφατα στην Αμερική το 93% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι η αργοπορία. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το ραντεβού είναι μια σύμβαση ανάμεσα στον εργοδότη και στον υποψήφιο υπάλληλο. Εάν λοιπόν ο δεύτερος δεν είναι τυπικός από το πρώτο κιόλας ραντεβού είναι πολύ δύσκολο να πάρει τη δουλειά.

Το χειρότερο λοιπόν πράγμα που μπορείτε να κάνετε στην πρώτη σας συνέντευξη για δουλειά είναι να φτάσετε αργοπορημένοι. Το δεύτερο χειρότερο είναι η ελλιπής προετοιμασία και το τρίτο χειρότερο είναι όταν ασκείτε κριτική στο αφεντικό σας.