Το 1960, τα Αμερικάνικα Ινστιτούτα Ερευνών συγκέντρωσαν πληροφορίες για περίπου 346,660 μαθητές γυμνασίου, παίρνοντας υπόψιν πράγματα όπως χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, συμπεριφορά προς το σχολείο, οικονομική και κοινωνική κατάσταση και άλλα. Το ινστιτούτο επανέλαβε την έρευνα 11 χρόνια αργότερα με τους ίδιους μαθητές, το 1971 και ξανά το 2010. Σε κάθε επαναληπτική έρευνα, οι ερευνητές ρώτησαν τους πρώην μαθητές για την εκπαίδευση, το εισόδημα και την θέση εργασίας τους.

Όταν οι ερευνητές σύγκριναν τη συμπεριφορά των ανθρώπων ως μαθητές γυμνασίου και την κατάστασή τους ως ενήλικες, βρήκαν μία πολύ συγκεκριμένη σύνδεση. Τα παιδιά που ήταν υπεύθυνα, έδειχναν ενδιαφέρον στο σχολείο και είχαν λιγότερα προβλήματα με το γράψιμο και το διάβασμα, αργότερα έβγαζαν περισσότερα χρήματα και είχαν πιο υψηλές εργασιακές θέσεις.

Αυτό παρέμεινε αλήθεια, ακόμα κι όταν οι ερευνητές ανέλυσαν την προσωπικότητα του καθενός ξεχωριστά αλλά και την οικονομική του κατάσταση στο σπίτι. Ίσως η λέξη “επιτυχημένοι” να μην είναι η σωστή, αφού ο καθένας την ορίζει διαφορετικά, αλλά, μπορούμε να πούμε πως όσοι μαθητές έκαναν προσπάθεια στο σχολείο, είχαν περισσότερη οικονομική σταθερότητα ως ενήλικες.