Φωτογραφίες

Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel6 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

1 (2)

Φωτογραφίες: Χρήστος Βαμβατήρας

caramel6 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel7 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel8 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel9 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel1 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel2 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel3 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

caramel4 - Ότι καλύτερο είδαμε στο Grand Opening του Caramela Live!

 

X