Λάρισα, Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πληροφορικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

201505131621155722 - Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πληροφορικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα προχώρησε σε ανακοίνωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος το οποίο θα μπει σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Αναλυτικά όλη η προκήρυξη:

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής – Κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ
Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
«Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» /
Master of Science (M.Sc.) M.Sc.
« Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things».
Τρέχον Εξἀμηνο -Φθινόπωρο 2016 / ΦΕΚ 12-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ 2-ΑΦ 2507
Επικοινωνία –Πληροφορίες: msc-cesm@teilar.gr ,  τηλ. 2410 684312
http://msc-cesm.cs.teilar.gr/
http://msc-cesm.cs.teilar.gr/en/contact/
Κατάλληλο για /απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ:
Πληροφορικούς, Ηλεκτρονικούς, Ηλεκτρολόγους, Αυτοματιστές, Μηχανολόγους, Γεωτεχνικούς, Μηχανικούς Συστημάτων και Μετρήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να γίνει δεκτή αίτηση από άλλη ειδικότητα μηχανικού αποφοίτου τμήματος με απόφαση της ΣΕ ΠΔΕ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση Μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων καιανάπτυξη δεξιοτήτων.
με μαθήματα σε modules: Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Η/Υ και Συστημάτων / Επεξεργασία Σήματος / Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών / Δίκτυα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών – ΙοΤ / Προγραμματισμός Κινητών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων / Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων / Έλεγχος με Η/Υ – Ενεργοποιητές / SCADA, DCS, Grids για Μετρήσεις και Έλεγχο – ΙοΤ / Επεξεργασία Εικόνας –Τεχνητή Όραση / Ρομποτική – Αυτόνομα Οχήματα και Μηχανοτρονική / Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροϋπολογιστές / Διπλωματική Εργασία.
Επικοινωνία –Πληροφορίες:

Π.Μ.Σ.  Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων, Ευφυή Συστήματα & IoT
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας, 411 10, Λάρισα

1 (2)
τηλ. 2410 684312
Ηλεκτρονική και Χειρόγραφη Αίτηση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων)
Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ (γλωσσική υποστήριξη σε αλλοδαπούς). Διευκολύνσεις ωραρίου σε Επαγγελματίες.
Ανάλογα τη Διαθεσιμότητα θα υπάρξουν και Υπότροφοι.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2016.
mm
Σπουδαστής Μηχανικών Πληροφορικής.Είμαι 24, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα.Το να γράφω άρθρα για μένα είναι σαν να θέλω να μιλήσω σε κάποιον, να του περάσω κάποια μηνύματα και ουσιαστικά ξεσπάω πάνω στο πληκτρολόγιο με την ψυχή μου.Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου και τα ταξίδια για μένα είναι το μεγαλύτερο αντιβιοτικό σε οποιοδήποτε πρόβλημα μου προκύψει!
X