Ειδήσεις, Εκπαίδευση

Τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας

koropi1 - Τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας

Από τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις αναπληρωτών γενικής παιδείας.

Δείτε το έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9494653%CE%A0%CE%A3-45%CE%9E?inline=true