Φωτογραφίες

Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)

xilia3 1024x684 - Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)

Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)

Φωτογραφίες: Άγγελος Καστώρης

xilia6 1024x684 - Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)

xilia5 1024x684 - Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)

xilia4 1024x684 - Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)

xilia2 1 1024x684 - Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)

xilia7 1024x684 - Ότι καλύτερο είδαμε στο White Χίλια Χείλια! (Σάββατο 7 Οκτωβρίου)