Λάρισα

Δρόμος Λάρισας- Φαρσάλων | Πέρασμα για να γλυτώσουν τα διόδια

fars - Δρόμος Λάρισας- Φαρσάλων | Πέρασμα για να γλυτώσουν τα διόδια

Ο δρόμος Λάρισας- Φαρσάλων έχει καταντήσει πέρασμα από βαρέα οχήματα με κύριο στόχο τους την αποφυγή των διοδίων. 

Η συνεχής ροή βαρέων οχημάτων  έχει ως αποτέλεσμα να υποστεί σημαντική καθίζηση το οδόστρωμα και προκύψουν πολλές ζημιές. Πλέον προειδοποιεί με κώδωνα κινδύνου ανακατασκευής, αλλά φυσικά το κόστος είναι μεγάλο για ένα τέτοιο είδους έργο. Όσοι κινούνται στον δρόμο Λάρισας-Φαρσάλων υφίσταται μεγάλη προσοχή προς αποφυγή ατυχημάτων.

Φωτο: postlarissa.gr